Magtens dynasti

6. Overvældende følelser
5. Jævnbyrdige modstandere
4. En chance for kærlighed
3. Forglemmigej
2. Den fremmede på verandaen
1. En uventet arv

Beskrivelse
En velhavende mediemogul dør pludseligt og efterlader sig et kaos. Skandaler, familiehemmeligheder og uløste affærer - alt sammen i et rod.
Antal varer: 6